Nabídka řidičského oprávnění

Nabízíme výuku celé řady řidičských oprávnění od skupiny AM, přes B, až po D či T.

Řidičské oprávnění

Vyberte si z celé řady řidičských oprávnění v naší autoškole. Naším cílem je co nejlepší připravenost řidičů na zkoušky a hlavně na následný skutečný provoz.

Zahájení kurzů

Vyplněnou přihlášku a potvrzení od lékaře je možné přinést jakýkoliv pracovní den v době od 10:00 do 16:00.

Na zahájení kurzu se dostavte ve Vámi vybraný termín z uvedených níže v rozmezí od 14:30 do 16:00, kde Vám zároveň bude upřesněn čas termínů lekcí a zdravovědy.

TermínTermín
Lekce 513. srpna 2019VypršelZahájení kurzu
(plně obsazeno)
19. září 2019, 14:30 - 16:00Platný
Zahájení kurzu
(plně obsazeno)
15. srpna 2019, 14:30 - 16:00VypršelLekce 124. září 2019Platný
Lekce 120. srpna 2019VypršelZdravověda26. září 2019Platný
Zdravověda22. srpna 2019VypršelLekce 21. října 2019Platný
Lekce 227. srpna 2019PlatnýLekce 38. října 2019Platný
Lekce 33. září 2019PlatnýLekce 415. října 2019Platný
Lekce 410. září 2019PlatnýLekce 522. října 2019Platný
Lekce 517. září 2019PlatnýZahájení kurzu24. října 2019, 14:30 - 16:00Platný

Aktualizováno: 12. 8. 2019

Nabídka kurzů

Do konce roku 2019 jsou plně obsazeny všechny moto kurzy.

Skupina AM

plně obsazeno
9 500 Kč
Více info

Věková hranice 15 let. Jsou zařazená motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.

 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • Každá skupina vozidel řidičského oprávnění opravňuje k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny AM

Skupina A1

plně obsazeno
9 500 Kč
Více info

Věková hranice 16 let. Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW.

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Rovnocennost – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 – nebude uvedeno v řidičském průkazu – pouze na území ČR.
 • Uvedeno vždy v řidičském průkazu + skupina AM

Skupina A2

plně obsazeno
9 000 Kč
Více info

Věková hranice 18 let. Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW.

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Rovnocennost – A2 – A1 (AM).

Skupina A

plně obsazeno
9 000 Kč
Více info

Věková hranice 24 let. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • Změna věkové hranice 24 let – motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • 20 let – za předpokladu držení A2 – dvouletá praxe – složení doplňovací zkoušky (jenom jízda, zkouška)
 • 21 let – pouze tříkolová vozidla – omezení uvedeno v ŘP – není harmonizovaný kód – zápis slovní
 • Rovnocennost – A – A2 – A1, AM.
 • Další rovnocennost – nebude záznam v ŘP
 • Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg – pouze na území ČR.

Rozšíření skupiny A1 na A2 nebo A2 na A (méně jak 2 roky)

plně obsazeno
6 000 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A1 nebo A2, máte-li předchozí méně jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Rozšíření skupiny A1 na A2 nebo A2 na A (více jak 2 roky)

plně obsazeno
3 500 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A1 nebo A2, máte-li předchozí více jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Skupina B

11 000 Kč
Více info Mám zájem

Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).

Skupina B s automatickou převodovkou

12 000 Kč
Více info Mám zájem

Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče pouze s automatickou převodovkou.

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla pouze s automatickou převodkou, s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).

Rozšíření řidičského oprávnění B na B+E

Věková hranice 18 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

 • B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
 • Podmínka – držení řidičského oprávnění skupiny B.

Rozšíření řidičského oprávnění B na B96

Věková hranice 18 let. Jde o tzv. "řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu". Vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.96: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Postačuje složení tzv. doplňovací zkoušky z jízdy. Kurz jako u skupiny B+E ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.

Rozšíření řidičského oprávnění B na C

18 000 Kč
Více info Mám zájem

Věková hranice 21 let. Jsou zařazená motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Informace k věku na více info.

 • Jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 • Výjimka - uvedena v ŘP
 • § 83 odst. 5 - záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice - 21 let
 • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra - používaných policií, Vězeňskou službou apod.
 • Výjimka - podle § 83 odst. 6 - již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • V rámci vstupního školení - zákon 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ - rozšířený obsah
 • Podmínkou držení řidičského oprávnění skupiny B

Rozšíření řidičského oprávnění C na C+E

Věková hranice 21 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

 • C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Podmínka – držení skupiny C
 • Rovnocennost – B+E, C1+E, pokud je držitel D také D+E
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • V rámci vstupního školení – zákon 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený obsah

Rozšíření řidičského oprávnění B na D

40 000 Kč
Více info Mám zájem

Věková hranice 24 let. jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

 • D jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Věková hranice – 24 let – změna
 • Podmínka – držení řidičského oprávnění skupiny B
 • Výjimka – uvedena v ŘP
 • § 83 odst. 5 – záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
 • Možnost udělení ve věku 21 let.
 • Omezení pro vozidla např: Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba apod.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice – 21 let, případně 23 let
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah

Rozšíření řidičského oprávnění C na D

18 000 Kč
Více info Mám zájem

Věková hranice 24 let. jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

 • D jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Věková hranice – 24 let – změna
 • Výjimka – uvedena v ŘP
 • § 83 odst. 5 – záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
 • Možnost udělení ve věku 21 let.
 • Omezení pro vozidla např: Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba apod.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice – 21 let, případně 23 let
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb. Držení PPZŘ – rozšířený rozsah

Rozšíření řidičského oprávnění D na D+E

Věková hranice 24 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

 • D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Věková hranice – 24 let – změna
 • Podmínka – držení skupiny D, Rovnocennost – B+E, D1+E
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice - 21 let, případně 23 let
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah

Skupina T

16 000 Kč
Více info Mám zájem

Věková hranice 17 let. Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné.

 • Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
 • Věková hranice – 17 let
 • Tzv. „národní skupina“
 • Neopravňuje k řízení AM

Rozšíření řidičského opravnění B na T

10 000 Kč
Více info Mám zájem

Jedná se o rozšíření skupiny B na skupinu T. Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné.

 • Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
 • Tzv. „národní skupina“
 • Neopravňuje k řízení AM
autoskola-pohodlne

Ke všem skupinám zdarma učebnice a CD Autoškola? Pohodlně!, autor Zdeněk Schröter v hodnotě 275,- Kč.

Ke skupinám C, C+E, D a D+E navíc zdarma materiál pro výuku, ovládání a údržby vozidla zdarma.

Vybraný kurz je možné zaplatit ve 3 splátkách.

Upozornění: za zrušení jízdy později jak 24 hodin před jejím zahájením je účtován poplatek 100 Kč/výcviková hod.