Nabídka profesního školení - 185 hodin

Zajistěte si profesní průkaz potřebný pro Vaše povolání.

Profesní školení v rozsahu 185 hodin

Vstupní školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona 247/2000 Sb.