Profesní školení v rozsahu 185 hodin

Vstupní školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle zákona 247/2000 Sb.