Nabídka řidičského oprávnění

Nabízíme výuku celé řady řidičských oprávnění od skupiny AM, přes B, až po D či T.

Řidičské oprávnění

Současné Nařízení vlády ČR do 3.11.2020 včetně ZAKAZUJE PROVOZ AUTOŠKOL, tedy teoretickou výuku, praktický výcvik (jízdy) i profesní školení řidičů.

Vyberte si z celé řady řidičských oprávnění v naší autoškole. Naším cílem je co nejlepší připravenost řidičů na zkoušky a hlavně na následný skutečný provoz.

Zahájení kurzů

Vyplněnou přihlášku a potvrzení od lékaře je možné přinést jakýkoliv pracovní den do kanceláře autoškoly (viz. otvírací doba).

Na zahájení kurzu se dostavte ve Vámi vybraný termín z uvedených níže v rozmezí od 14:30 do 16:00, kde Vám zároveň bude upřesněn čas termínů lekcí a zdravovědy.

TermínTermín
Lekce 520. října 2020VypršelLekce 2Bude upřesněno
Zahájení kurzu22. října 2020, 14:30 - 16:00VypršelLekce 3Bude upřesněno
Lekce 1Bude upřesněnoLekce 4Bude upřesněno
ZdravovědaBude upřesněnoLekce 5Bude upřesněno

Aktualizováno: 26. 10. 2020

Nabídka kurzů

Do konce roku 2020 jsou plně obsazeny všechny kurzy skupiny B a moto kurzy.

Skupina AM

plně obsazeno
10 900 Kč
Více info

Věková hranice 15 let. Jsou zařazená motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h.

 • Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
 • Každá skupina vozidel řidičského oprávnění opravňuje k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny AM

Skupina A1

plně obsazeno
10 900 Kč
Více info

Věková hranice 16 let. Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW.

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW. Rovnocennost – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 – nebude uvedeno v řidičském průkazu – pouze na území ČR.
 • Uvedeno vždy v řidičském průkazu + skupina AM

Skupina A2

plně obsazeno
10 900 Kč
Více info

Věková hranice 18 let. Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW.

Do skupiny A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Rovnocennost – A2 – A1 (AM).

Skupina A

plně obsazeno
10 900 Kč
Více info

Věková hranice 24 let. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
 • Změna věkové hranice 24 let – motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
 • 20 let – za předpokladu držení A2 – dvouletá praxe – složení doplňovací zkoušky (jenom jízda, zkouška)
 • 21 let – pouze tříkolová vozidla – omezení uvedeno v ŘP – není harmonizovaný kód – zápis slovní
 • Rovnocennost – A – A2 – A1, AM.
 • Další rovnocennost – nebude záznam v ŘP
 • Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg – pouze na území ČR.

Rozšíření skupiny A1 na A2,A2 na A, nebo A1 na A (méně jak 2 roky)

plně obsazeno
8 000 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A1 nebo A2, máte-li předchozí méně jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Rozšíření skupiny A1 na A2 nebo A2 na A (více jak 2 roky)

plně obsazeno
4 000 Kč

Rozšíření řidičského oprávnění skupiny A1 nebo A2, máte-li předchozí více jak 2 roky. Rozšíření AM není možné.

Skupina B

plně obsazeno
12 900 Kč vč. DPH
Více info

Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče.

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).

Skupina B s automatickou převodovkou

plně obsazeno
14 500 Kč vč. DPH
Více info

Věková hranice 18 let. Jsou zařazena motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče pouze s automatickou převodovkou.

Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla pouze s automatickou převodkou, s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojené přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg (od 19.1.2013 – doplňující zkouška, jenom jízda).

Rozšíření řidičského oprávnění B na B+E

6 000 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 18 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

 • B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
 • Podmínka – držení řidičského oprávnění skupiny B.

Rozšíření řidičského oprávnění B na B96

4 000 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 18 let. Jde o tzv. "řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu". Vhodné pro ty, kterým postačuje řídit soupravu do 4250 kg.

V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.96: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

Postačuje složení tzv. doplňovací zkoušky z jízdy. Kurz jako u skupiny B+E ani zkouška z předpisů se nevyžaduje.

Rozšíření řidičského oprávnění B na C

18 500 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 21 let. Jsou zařazená motorová vozidla jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče. Informace k věku na více info.

 • Jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 • Výjimka - uvedena v ŘP
 • § 83 odst. 5 - záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice - 21 let
 • Omezení pro vozidla např. Ministerstva vnitra - používaných policií, Vězeňskou službou apod.
 • Výjimka - podle § 83 odst. 6 - již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • V rámci vstupního školení - zákon 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ - rozšířený obsah
 • Podmínkou držení řidičského oprávnění skupiny B

Rozšíření řidičského oprávnění C na C+E

8 000 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 21 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

 • C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Podmínka – držení skupiny C
 • Rovnocennost – B+E, C1+E, pokud je držitel D také D+E
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • V rámci vstupního školení – zákon 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený obsah

Rozšíření řidičského oprávnění B na D

40 000 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 24 let. jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

 • D jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Věková hranice – 24 let – změna
 • Podmínka – držení řidičského oprávnění skupiny B
 • Výjimka – uvedena v ŘP
 • § 83 odst. 5 – záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
 • Možnost udělení ve věku 21 let.
 • Omezení pro vozidla např: Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba apod.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice – 21 let, případně 23 let
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah

Rozšíření řidičského oprávnění C na D

18 500 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 24 let. jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

 • D jsou zařazená motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
 • Věková hranice – 24 let – změna
 • Výjimka – uvedena v ŘP
 • § 83 odst. 5 – záznam již v žádosti o řidičské oprávnění
 • Možnost udělení ve věku 21 let.
 • Omezení pro vozidla např: Ministerstva vnitra používaných policií, Vězeňská služba apod.
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice – 21 let, případně 23 let
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 Sb. Držení PPZŘ – rozšířený rozsah

Rozšíření řidičského oprávnění D na D+E

8 000 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 24 let. jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

 • D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • Věková hranice – 24 let – změna
 • Podmínka – držení skupiny D, Rovnocennost – B+E, D1+E
 • Výjimka podle § 83 odst. 6 – již záznam v žádosti o řidičské oprávnění
 • Věková hranice - 21 let, případně 23 let
 • V rámci vstupního školení – zákon č. 247/2000 sb.
 • Držení PPZŘ – rozšířený rozsah

Skupina T

18 500 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Věková hranice 17 let. Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné.

 • Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
 • Věková hranice – 17 let
 • Tzv. „národní skupina“
 • Neopravňuje k řízení AM

Rozšíření řidičského opravnění B na T

10 000 Kč vč. DPH
Více info Mám zájem

Jedná se o rozšíření skupiny B na skupinu T. Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné.

 • Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo
 • Tzv. „národní skupina“
 • Neopravňuje k řízení AM
MOJE AUTOŠKOLA

Naše autoškola provozuje systém MOJE AUTOŠKOLA, do kterého mají naši žáci přístup.

autoskola-pohodlne

Ke všem skupinám zdarma učebnice a CD Autoškola? Pohodlně!, autor Zdeněk Schröter v hodnotě 275,- Kč.

Ke skupinám C, C+E, D a D+E navíc zdarma materiál pro výuku, ovládání a údržby vozidla zdarma.

Při platbě v hotovosti je vybraný kurz možné zaplatit ve 3 splátkách.

Upozornění: za zrušení jízdy později jak 24 hodin před jejím zahájením je účtován poplatek 100 Kč/výcviková hod.