Pravidelné školení v rozsahu 7 hodin

Školení odborné způsobilosti řidičů trvá 7 vyučovacích hodin.

 1. Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata.
 2. Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí:
  1. pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
  2. dopravní předpisy jiných států
  3. teorie zásad bezpečné jízdy
  4. defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
  5. technika současných motorových vozidel
  6. vliv pneumatik na bezpečnost
  7. převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
  8. základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
  9. mezinárodní doprava
  10. ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Co si vzít sebou:

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Průkaz profesní způsobilosti
 • Potvrzení o absolvování pravidelného školení
 • Psací potřeby